ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΕΣ 13 & 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
28 Μαΐου 2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΕΣ 13 & 16 ΙΟΥΝΙΟΥ
9 Ιουνίου 2021

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΕΣ 13 & 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021