ΑΙΜΟΔΟΣΙΕΣ 15/9 & 18/9/2019 – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -30 ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ
18 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 30η ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ
18 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΙΜΟΔΟΣΙΕΣ 15/9 & 18/9/2019 – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ